Có 1 kết quả:

bù jiàn

1/1

bù jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) part
(2) component