Có 1 kết quả:

bù fèn zhí

1/1

bù fèn zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

value of a part