Có 1 kết quả:

qī qiū

1/1

qī qiū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ấp Thê Khâu thuộc nước Tề thời Xuân Thu (nay thuộc huyện Đông Hà, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc)