Có 1 kết quả:

Pí xiàn

1/1

Pí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pi county in Chengdu 成都[Cheng2 du1], Sichuan