Có 1 kết quả:

Dōu bǔ lè

1/1

Dōu bǔ lè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 多普勒[Duo1 pu3 le4]