Có 1 kết quả:

Dū ān Yáo zú Zì zhì xiàn ㄉㄨ ㄚㄋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Du'an Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi