Có 1 kết quả:

È ěr duō sī Gāo yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ordos Plateau, Inner Mongolia