Có 1 kết quả:

È wēn kè zú ㄨㄣ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ewenke ethnic group of Inner Mongolia