Có 1 kết quả:

È wēn kè zú Zì zhì qí ㄨㄣ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Evenk Autonomous Banner in Hulunbuir 呼倫貝爾|呼伦贝尔[Hu1 lun2 bei4 er3], Inner Mongolia