Có 1 kết quả:

Zōu zú ㄗㄡ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsou or Cou, one of the indigenous peoples of Taiwan