Có 1 kết quả:

bǐ xiè

1/1

bǐ xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vulgar
(2) disrespectful