Có 1 kết quả:

bǐ chēng ㄅㄧˇ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

derogatory term