Có 1 kết quả:

bǐ chēng

1/1

bǐ chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

derogatory term