Có 1 kết quả:

Yān líng

1/1

Yān líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yanling county in Xuchang city 許昌市|许昌市[Xu3 chang1 shi4], Henan