Có 2 kết quả:

Zhèngzhèng
Âm Pinyin: Zhèng, zhèng
Âm Hán Việt: trịnh
Âm Nôm: chạnh, trịnh
Unicode: U+912D
Tổng nét: 14
Bộ: yì 邑 (+12 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノ一丨フノフ一一一ノ丶フ丨
Thương Hiệt: TKNL (廿大弓中)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 1

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

zhèng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nước Trịnh
2. họ Trịnh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước “Trịnh” 鄭 thuộc tỉnh Hà Nam bây giờ.
2. (Danh) Họ “Trịnh”.
3. (Phó) Cẩn thận, trang trọng. ◎Như: “trịnh trọng” 鄭重 ân cần trang trọng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trịnh trọng;
② [Zhèng] Nước Trịnh (thời Chu, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc);
③ [Zhèng] (Họ) Trịnh.

Từ ghép 7