Có 1 kết quả:

Shàn shàn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Piqan county or Pichan nahiyisi in Turpan prefecture 吐魯番地區|吐鲁番地区[Tu3 lu3 fan1 di4 qu1], Xinjiang