Có 1 kết quả:

liǎn
Âm Pinyin: liǎn
Unicode: U+913B
Tổng nét: 17
Bộ: yì 邑 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一ノ丶一一ノ丶一丨フ一一一丨フ丨
Thương Hiệt: QJNL (手十弓中)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

liǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

place name