Có 1 kết quả:

Yǒu yáng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn ㄧㄡˇ ㄧㄤˊ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Youyang Miao and Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality