Có 1 kết quả:

jiǔ bǎo

1/1

jiǔ bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barman
(2) bartender