Có 1 kết quả:

jiǔ náng fàn dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

wine sack, food bag (idiom); useless person, only fit for guzzling and boozing