Có 1 kết quả:

jiǔ bā

1/1

jiǔ bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pub
(2) also written 酒吧