Có 1 kết quả:

jiǔ guì

1/1

jiǔ guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

liquor cabinet