Có 1 kết quả:

jiǔ shuǐ yǐn liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

drink (on a menu)