Có 1 kết quả:

jiǔ jīng xìng

1/1

jiǔ jīng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alcoholic (beverage)