Có 1 kết quả:

jiǔ jīng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

spirit lamp