Có 1 kết quả:

jiǔ jīng yǐn liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

liquor