Có 1 kết quả:

jiǔ zāo bí

1/1

jiǔ zāo bí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rosacea (dermatological condition of the face and nose)
(2) brandy nose