Có 1 kết quả:

jiǔ cài

1/1

jiǔ cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food and drink
(2) food to accompany wine