Có 1 kết quả:

jiǔ hān ěr rè

1/1

Từ điển Trung-Anh

tipsy and merry (idiom)