Có 1 kết quả:

jiǔ qián

1/1

jiǔ qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tip