Có 1 kết quả:

jiǔ guǐ

1/1

jiǔ guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

drunkard

Một số bài thơ có sử dụng