Có 1 kết quả:

jiǔ guǐ ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

drunkard

Một số bài thơ có sử dụng