Có 1 kết quả:

Jiǔ guǐ jiǔ

1/1

Jiǔ guǐ jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiugui Liquor, liquor company from 吉首[Ji2 shou3]