Có 1 kết quả:

cù jiāng cǎo

1/1

cù jiāng cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) creeping oxalis
(2) edelweiss