Có 1 kết quả:

lào bǐng

1/1

lào bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cheesecake