Có 1 kết quả:

chóu hè

1/1

chóu hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to respond to a poem with a poem

Một số bài thơ có sử dụng