Có 1 kết quả:

chóu xiè

1/1

chóu xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to thank with a gift