Có 1 kết quả:

jiàng guā

1/1

jiàng guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pickled cucumber