Có 1 kết quả:

kù rè ㄎㄨˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

torrid heat