Có 1 kết quả:

kù rè

1/1

kù rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

torrid heat