Có 1 kết quả:

suān nǎi

1/1

suān nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yogurt