Có 1 kết quả:

Suān nǎi jié

1/1

Suān nǎi jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar