Có 1 kết quả:

suān ruǎn

1/1

suān ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

limp and painful

Một số bài thơ có sử dụng