Có 1 kết quả:

suān là tǔ dòu sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot and sour shredded potato