Có 1 kết quả:

suān là tāng

1/1

suān là tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot and sour soup
(2) sour and spicy soup