Có 1 kết quả:

niàng rè wù ㄋㄧㄤˋ ㄖㄜˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

biological fuel (such as horse dung)