Có 1 kết quả:

yān zhī

1/1

yān zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

marinade (sauce)