Có 1 kết quả:

yān zhī ㄧㄢ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

marinade (sauce)