Có 1 kết quả:

chún suān shù zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

alkyd resin