Có 1 kết quả:

zuì guǐ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

drunkard