Có 1 kết quả:

zuì guǐ

1/1

zuì guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

drunkard