Có 1 kết quả:

cù jìn

1/1

cù jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

jealousy (in love)