Có 1 kết quả:

cù jìnr

1/1

cù jìnr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 醋勁|醋劲[cu4 jin4]