Có 1 kết quả:

cù lì

1/1

cù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gooseberry