Có 1 kết quả:

cù tán zi

1/1

cù tán zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vinegar jar
(2) (fig.) person of a jealous nature